Iaido

Beseda iaido (居合道) v prevodu pomeni „Pot duševne prisotnosti in takojšnjega odziva oz. reakcije“.

Iaido je veščina mečevanja, pri kateri začutimo sovražen namen nasprotnika in odreagiramo brez obotavljanja z izvlekom meča iz saye (nožnice) in takojšnjim napadom. Po zmagi nad nasprotnikom odstranimo kri z rezila in ponovno vrnemo meč v nožnico. Ker se pri iaidu osredotočamo na natančno, nadzorovano in tekoče gibanje, je včasih imenovan tudi „Gibajoči se Zen“. Iaido se je razvil na Japonskem v 16. in 17. stoletju in bil sprva znan kot Iaijutsu. Današnji izraz iai-do se je oblikoval zaradi splošnega trenda med japonskimi borilnimi veščinami, ki so pripono –jutsu zamenjale z –do, da bi se poudarila filozofska oz. duhovna komponenta. Učenje iaida je osnovano na izvajanju kat, ki so zamišljene kot borbene tehnike proti enemu ali več imaginarnim nasprotnikom. Učenci pričnejo vadbo z lesenim mečem (bokken), kasneje pa se pri vadbi uporablja nenabrušen meč (iaito). Izkušeni učenci na višjih nivojih lahko uporabljajo tudi nabrušen kovinski meč (shinken). Skozi vadbo iaida učenci razvijajo mentalno in fizično moč ter popolnost gibanja.


Učenje iaida je osnovano na izvajanju kat, ki so zamišljene kot borilne tehnike proti enemu ali več nasprotnikom. Pri izvajanju kat je velika pozornost namenjena natančni izvedbi vsakega giba, drži telesa, osredotočenemu pogledu k namišljenemu nasprotniku ter zbranosti in prisotnosti, ki ju imenujemo zanshin.

Iaido je v 16. in 17. stoletju na Japonskem razvil Hayashizaki Shigenobu in se je sprva imenoval iaijutsu. Izraz iai-do se je pojavil zaradi splošnega trenda med japonskimi borilnimi veščinami, ki so pripono -jutsu zamenjale z -do, da bi se poudarila filozofska oz. duhovna komponenta veščine.

Obstaja veliko različnih ryu-ha ali iaido šol. Najbolj znane so Muso Shinden Ryu, Muso Jikiden Eishin Ryu, Tamiya Ryu, Hoki Ryu … V našem klubu vadimo Muso Shinden Ryu, ki je ena najbolj razširjenih šol iaida na svetu. Muso Shinden Ryu je v današnji obliki leta 1933 zasnoval Nakayama Hakudo, poznan kot kensei (svetnik meča), ki je dosegel najvišjo stopnjo v borilnih veščinah kendo, iaido in jodo.