razpis usposabljanja

>> sreda, 16. april 2014


RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV

SAMOSTOJNI INŠTRUKTOR KENDA - TRENER

Strokovni delavec 2


PRIREDITELJ:KENDO ZVEZA SLOVENIJE v sodelovanju s podjetjem OKS-OLIMP, d.o.o.
KRAJ:LJUBLJANA, MARIBOR
TERMINI TEČAJA:09.05. 2014 –  16.08.2014
VODJA USPOSABLJANJA:PETER TOPIĆ
VODJA TEČAJA:MARTINA GREIF
UDELEŽENCI:Na tečaj bo sprejetih prvih 15 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in do roka (05.05.2014 do 07.00 ure) poslali vsa potrebna dokazila.
Tečaj bo izveden v kolikor bo prijavljenih najmanj 8 kandidatov.
POGOJI PRIJAVE:Pogoji vpisa:
 • Starost najmanj 21 let
 • Slovensko državljanstvo
---------------------------------------------------------------------------------------
 • Usposobljenost 1. Stopnje Inštruktor kenda – vaditelj
---------------------------------------------------------------------------------------
 • V zadnjih 6 letih se mora udeležiti najmanj 3 mednarodnih kendo
 • seminarjev
 • V zadnjih 6 letih mora zbrati najmanj 480 treningov
 • Udeležiti se mora najmanj 8 skupnih treningov v okviru Kendo zveze Slovenije pri tem mora vsaj na 4 pomagati pri vodenju
 • Skupno mora imeti najmanj 6 let Kendo treninga (tako dolgo mora vaditi kendo)
 • Vsa zahtevana dokazila zveze/društva/kluba v katerem kandidat trenira ali je treniral potrjena z žigom
 • Imeti mora najmanj 2. Dan-kendo stopnjo
Bodite pozorni na pravno obvestilo.
POTREBNA DOKAZILA:Kandidati morajo do navedenega roka (05.05.2014 do 07.00 ure)poslati naslednja dokazila:
·          kopijo osebnega dokumenta (pogoj starost in državljanstvo)
---------------------------------------------------------------------------------------
·          kopijo diplome Inštruktor kenda – vaditelj
---------------------------------------------------------------------------------------
 • potrdilo (zveze/društva/kluba), ki mora biti podpisano in žigosano s strani izdajatelja – v potrdilu mora biti natančno navedeno katere vpisne pogoje (navedene zgoraj) z njim potrjujete oziroma dokazujete (točna specifika) – v kolikor v potrdilu ne bodo potrjeni vsi pristopni pogoji bo vaša prijava upoštevana kot nepopolna. V primeru potrditve pogoja najmanj 2. Dan-kendo stopnje lahko tudi scan izkaznice.
Vsa dokazila je potrebno poslati na elektronski naslov:anita.zavodnik@olympic.si.
POGOJI DOKONČANJA:Pogoji za dokončanje usposabljanja so:
 • Pogoji za dokončanje usposabljanja so uspešno opravljeni vsi izpiti, ki so predvideni v predmetniku. Izpitna komisija oceni kandidatovo znanje na izpitu z ocenama "uspešno" ali "neuspešno".
 • Kandidat lahko pristopi k opravljanju izpita pod pogojem, da ima
vsaj 80% udeležbo na tečaju.
 • Popravni izpit iz predmeta (predmetov), pri katerem (katerih)
kandidat ni bil uspešen, lahko kandidat dela dvakrat, vendar od
prvega izpita (od kendo tečaja) ne sme preteči več kot dve leti.
 • Z uspešno opravljenimi vsemi izpiti (po predmetniku) kandidat
napreduje v naziv "strokovni delavec 2 – samostojni inštruktor kenda - trener".
PRIJAVE:

Sprejemamo samo spletne prijave, ki jo lahko opravite v rubriki »prijava na dogodek«.
Kot popolna prijava se upošteva:
 1. Spletna prijava opravljena v rubriki/zavihku »prijava na dogodek« - do roka.
 2. Odgovor na e-sporočilo katerega dobite po opravljeni spletni prijavi in s katerim status svoje prijave spremenite v »pridem« (šele s tem dejanjem zasedate prosto mesto).
 3. Posredovanje vseh dokazil o izpolnjevanju pogojev – do roka.
Po 05.05.2014 po 07.00 uri prijave ne bodo več možne!
ROK PRIJAV:
Rok za prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
05.05.2014 do 07.00 ure
PRIJAVNINA:Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:
 • Splošni del usposabljanja ima cilj kandidatu razširiti obzorje na področju kendo športno-pedagoškega dela ter mu poglobiti razumevanje pojavov in problemov pri športno pedagoškem trenerskem delu.
 • Praktični del ima cilj z analitično metodo (razgradnja gibov in elementov) poglobiti kandidatovo razumevanje kendo elementov, to je anatomije kendo gibov in njihovo zaporedje.
 • Skozi to analitično metodo so podani pogoji za dosego drugega cilja: kandidat mora obvladati metodo, kako nekaj naučiti.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE:Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2 stopnje, z nazivom SAMOSTOJNI INŠTRUKTOR KENDA - TRENER.
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«,  prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.


0 comments:

Objavite komentar

  ©Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com

Back to TOP